معارف

واى بر هر كس كه بى‌پروا دروغ مى‌گويد و از گناه لذت مى‌برد

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

۳ مطلب در آذر ۱۴۰۱ ثبت شده است

سواد رسانه‌ای از مهمترین آموزش‌هایی است که نداشتن آن برای فرد و جامعه بسیار خطرناک است. عامه مردم به دلیل ندانستن این آموزش‌ها و نداشتن عزم تحقیق، تحت تاثیر اخبار دروغ قرار می‌گیرند و در نتیجه مورد سوء استفاده از طرف دروغ‌پردازانِ سیاست‌مدار و کلاه‌برداران حرفه‌ای قرار می‌گیرند.